Redigo | Energisamordning
21566
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21566,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Energisamordning

Som energisamordnare tar Redigo Energikonsult ansvar för att energifrågorna i projektet blir belysta och lösta på bästa sätt i projektets alla skeden.

Energisamordningsuppdraget anpassas efter varje projekt, eftersom alla projekt är unika.

Vill du veta mer om energisamordning?

Kontakta Redigo Energikonsult.

Lämpliga energikrav

I tidigt programskede kan det handla om att ta fram lämpliga energikrav för projektet, oftast i samarbete med beställare och arkitekt. Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på maximal energianvändning, men många gånger vill beställaren ha hårdare krav än BBR.

Samordningsansvarig

Under projekteringen bevakar energisamordnaren att alla projektörer från arkitekt, konstruktör, VVS och el tar hänsyn till det beslutade energikravet så att det kan uppfyllas. I slutet av projekteringsskedet finns det en energiberäkning som ska ligga till grund för mätning och uppföljning av verklig energianvändning när byggnaden har tagits i drift.

Genomarbetade lösningar

När byggproduktionen sätter igång är energifrågorna genomarbetade och lösningarna är generellt fastslagna, även om det kan komma frågor om exempelvis konsekvensen av att byta ut en produkt. Under produktionsskedet kan energisamordnaren planera och initiera energirelaterade provningar och besiktningar, till exempel lufttäthetsprovning och termografering.

Driftskedet

I driftskedet kan energisamordnaren analysera uppmätt energianvändning och jämföra med beräknade värden för att verifiera att kraven har uppnåtts.

Kontakta Redigo Energikonsult