Redigo | Energikonsult
Som energisamordnare tar Redigo Energikonsult ansvar för att energifrågorna i projektet blir belysta och lösta på bästa sätt i projektets alla skeden. Energisamordningsuppdraget anpassas efter varje projekt, eftersom alla projekt är unika.Vill du veta mer om energisamordning?
Energikonsult, redigo
29
home,page-template-default,page,page-id-29,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1

ENERGISAMORDNING

Som energisamordnare tar Redigo Energikonsult ansvar för att energifrågorna i projektet blir belysta och lösta på bästa sätt i projektets alla skeden.

Energisamordningsuppdraget anpassas efter varje projekt, eftersom alla projekt är unika. Vill du veta mer om energisamordning? Läs mer här

ENERGIUTREDNING

Energiutredningen görs i ett tidigt skede av ett planerat projekt för att användas som beslutsunderlag. Vid nybyggnadsprojekt kan det handla om att utreda alternativ för energiförsörjningen i ett område, skapa rätt byggnadsutformning med hänsyn till omgivning och verksamhet eller utvärdera inomhusklimatet med olika alternativ för solskydd. Läs mer här

ENERGIBERÄKNING

Majoriteten av alla nyuppförda byggnader i Sverige måste klara kraven på energihushållning i Boverkets byggregler (BBR). Även vid renovering eller ändring av befintliga byggnader ställs det krav på energihushållning i BBR. Det är därför mycket viktigt att i tidigt idéskede börja tänka på förutsättningarna för en låg och effektiv energianvändning. Läs mer här.

UPPDRAGSGIVARE