Redigo | Energiberäkning
21690
page-template-default,page,page-id-21690,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1

Energiberäkning

 

Majoriteten av alla nyuppförda byggnader i Sverige måste klara kraven på energihushållning i Boverkets byggregler (BBR)[1]. Även vid renovering eller ändring av befintliga byggnader ställs det krav på energihushållning i BBR. Det är därför mycket viktigt att i tidigt idéskede börja tänka på förutsättningarna för en låg och effektiv energianvändning.

Byggnadens utformning och geografiska omgivning, de tekniska installationerna och brukarnas verksamhet påverkar i högsta grad hur mycket energi som måste tillföras. Med en energiberäkning i tidigt skede kan man kontrollera förutsättningarna i projekteringen av byggnaden och säkerställa att energikraven kan uppnås.

Ofta ställs det hårdare energikrav än de som Boverkets byggregler föreskriver. Många byggherrar använder projektspecifika krav, antingen enligt egen policy eller kopplat till miljöcertifieringar som Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM och LEED.

Redigo Energikonsult gör energiberäkningar med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE från Equa.

 

Vill du veta mer om energiberäkningar? Kontakta Redigo Energikonsult.

 

[1] Undantag görs bland annat för byggnader utan behov av uppvärmning eller komfortkyla under större delen av året och byggnader där inget utrymme kommer att värmas till mer än 10°C samtidigt som energibehovet är lågt för komfortkyla, varmvatten och fastighetsel.