Redigo | Energiutredning
21563
page-template-default,page,page-id-21563,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1

Energiutredning

 

Energiutredningen görs i ett tidigt skede av ett planerat projekt för att användas som beslutsunderlag. Vid nybyggnadsprojekt kan det handla om att utreda alternativ för energiförsörjningen i ett område, skapa rätt byggnadsutformning med hänsyn till omgivning och verksamhet eller utvärdera inomhusklimatet med olika alternativ för solskydd.

För renoveringsprojekt görs utredningen gärna i samband med en energikartläggning för att identifiera förbättringsåtgärder. I befintliga byggnader görs först en genomgång av fastighetsdokumentationen, sedan besiktigas status på klimatskal och installationer för att fastställa byggnadens utgångsläge.

Vill du veta mer om energiutredningar? Kontakta Redigo Energikonsult.