Redigo | Om företaget
21746
page-template-default,page,page-id-21746,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1

Peter Sandö driver Redigo Energikonsult

Redigo Energikonsult startades 2017 och har sin verksamhet i Stockholmsområdet med omnejd.

Jag som driver Redigo Energikonsult heter Peter Sandö och har jobbat som teknikkonsult i byggbranschen sedan 2000. Jag är utbildad civilingenjör V på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Min arbetslivserfarenhet i korthet:

  • 2000–2008 jobbade jag på Tyréns AB som byggnadskonstruktör med fokus på byggnadsfysik
  • 2008–2012 var jag anställd på Bengt Dahlgren AB och arbetade bland annat med energiutredningar med åtgärdsförslag, energideklarationer, energisamordning i ny- och ombyggnadsprojekt samt miljöcertifieringar av byggnader (GreenBuilding och Miljöbyggnad)
  • 2012–2015 arbetade jag på IVL Svenska Miljöinstitutet och till stor del med EU-finansierade utvecklings- och demonstrationsprojekt kring energieffektiviserande renovering av flerbostadsområden och offentliga byggnader
  • 2015–2017 jobbade jag som energispecialist och uppdragsledare på NCC Building med energiutredningar, beräkningar och miljöcertifieringar (Miljöbyggnad och BREEAM) i nyproduktion och renovering av bostäder och lokaler
  • 2017 startade jag Redigo Energikonsult där jag bland annat arbetar med energi- och inneklimatberäkningar, energikartläggningar och utredningar, köldbryggeberäkningar och dagsljussimuleringar. Projekten ska ofta certifieras med Miljöbyggnad eller BREEAM.