Redigo | Lönsamhetsberäkning
21570
page-template-default,page,page-id-21570,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1

Lönsamhetsberäkning

 

För att skapa en energieffektiv och hållbar byggnad finns det alltid alternativa lösningar att välja mellan.  Det gäller både vid nybyggnad och renovering, och vare sig det handlar om byggnaden som helhet eller enskilda delar som fönster eller ventilationssystem. En lönsamhetsberäkning är ett sätt att väga alternativen mot varandra.

I en jämförande beräkning av livscykelkostnad (LCC efter Life Cycle Cost) tar man hänsyn till de alternativa lösningarnas investeringskostnad, framtida underhållskostnader och den besparing i energikostnad som varje alternativ ger. Beräkningen påverkas bland annat av dagens energipriser, bedömningen av kommande energiprisökningar och ställda krav på återbetalningstid och kalkylränta. Resultatet av LCC-analysen ger ett bra beslutsunderlag för att välja de bäst lämpade lösningarna.

Vill du veta mer om lönsamhetsberäkningar? Kontakta Redigo Energikonsult.